PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia

16 listopad 2015
Informujemy, że zgodnie z harmonogramem w najbliższa sobotę tj 21.11.2015r organizowany jest wyjazd do nowocześnie zmodernizowanych mostów Łazienkowskiego (po pożarze) oraz Grota-Roweckiego w Warszawie
ZBIÓRKA GODZ. 7:45
Termin wyjazdu: 21.11.2015r. (sobota)
Miejsce zbiórki: Kampus B PŁ, parking przy GALERII B16 (na tyłach budowy centrum sportu)
Godzina odjazdu: 8:00
Miejsce docelowe: Warszawa
Pobyt na miejscu: 10:00 – 16:00
Termin powrotu: 21.11.2015r.
Godzina odjazdu (powrót): 16:00
Miejsce powrotu: Łódź, Kampus B PŁ, parking przy GALERII B16 (na tyłach budowy centrum sportu)
Godzina powrotu: 16:00
Prosimy o PUNKTUALNOŚĆ oraz dostarczenie potwierdzenia ubezpieczenia na rok ak. 2015/2016Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net