PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
23 listopad 2015
Informujemy, że zgodnie z harmonogramem w najbliższy czwartek tj 26.11.2015r organizowany jest wyjazd dydaktyczny na targi KOMPOZYT EXPO
ZBIÓRKA GODZ. 6:45
Termin wyjazdu: 26.11.2015r. (czwartek)
Miejsce zbiórki: Kampus B PŁ, parking przy GALERII B16 (na tyłach budowy centrum sportu)
Godzina odjazdu: 7:00
Miejsce docelowe: Kraków, ul. Centralna 41a
Pobyt na miejscu: 11:00 – 16:00
Termin powrotu: 26.11.2015r.
Godzina odjazdu (powrót): 16:00
Miejsce powrotu: Łódź, Kampus B PŁ, parking przy GALERII B16 (na tyłach budowy centrum sportu)
Godzina powrotu: 20:00
Prosimy o PUNKTUALNOŚĆ oraz dostarczenie potwierdzenia ubezpieczenia na rok ak. 2015/2016Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net