PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Building Site Engineer
W ramach zadania studenci będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie w międzynarodowym środowisku i zapoznać się z pracą w zawodzie w zakładach i na budowach na terenie UE

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net