PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
24 listopad 2015
Wybory najlepszego nauczyciela roku 2014/2015
Za przykładem lat ubiegłych Samorząd Studencki PŁ ogłosił konkurs na najlepszego nauczyciela akademickiego mininego roku.
Głosowanie odbywa się poprzez system elektroniczny, a szczególy dostępne są pod adresem:
http://www.nauczyciel.samorzad.p.lodz.pl/welcome/votes1/add
Zachęcamy do udziału w głosowaniu


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net