PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Program "Przedsiębiorczy inżynier - ekoinnowator"
Wszyscy studenci w ramach programu „Przedsiębiorczy inżynier ekoinnowator” wezmą udział w szkoleniu w zakresie ekonomii i prowadzenia własnej firmy. Pisanie biznesplanów i podstawy rachunkowości to podstawowe zagadnienia, które zostaną zgłębiane podczas szkoleń połączonych z praktycznymi elementami kształcenia. Duży nacisk położony zostanie na rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji oraz ochronę środowiska naturalnego. W ramach wsparcia wszystkim uczestnikom zostaną przekazane podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net