PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Program zajęć dodatkowych
Program zajęć dodatkowych umożliwi studentom poznanie praktycznych zagadnień związanych z ich przyszłą pracą w zawodzie, zdobyć doświadczenie zawodowe stanowiące duży atut dla przyszłych pracodawców. Dzięki programowi zajęć dodatkowych rozwijających praktyczne elementy kształcenia studenci objęci wparciem będą uczestniczyć w szkoleniach z obsługi oprogramowania niezbędnego w pracy inżyniera; brać udział w dodatkowych wykładach prowadzonych przez praktyków – pracowników przedsiębiorstw i instytucji, jak również brać udział w wyjazdach dydaktycznych. Specjalnie wyłoniona grupa studentów będzie uczestniczyć w 12 godzinnych grach zespołowych umożliwiających poznanie zasad prowadzenia własnej firmy lub kierowanie dużym przedsiębiorstwem branży budowlanej.

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net