PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Studenci niepełnosprawni
W ramach likwidacji barier architektonicznych przewidziano remont i modernizacje windy ułatwiającej poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby niepełnosprawne kontynuujące naukę na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mają możliwość korzystania ze wszystkich udogodnień znajdujących się na Wydziale (podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, toaleta, pokój relaksacyjny, poziomica, taśmy miernicze, kalkulator, laptop, dyktafon, defibrylator, „żółte szlaki”, pętle indukcyjne,)

Wszystkie działania kierowane do osób niepełnosprawnych mają na celu zapewnienie równego dostępu do oferty edukacyjnej oferowanej przez Uczelnię.

Pozostałe informacje odnośnie pomocy osobom niepełnosprawnym – studentom Politechniki Łódzkiej znaleźć można Biurze Osób Niepełnosprawnych www.bon.p.lodz.pl

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net