PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
6 listopad 2015
W związku z zaplanowanymi wyjazdami na warsztaty przypominamy o KONIECZNOŚCI dostarczenia do BP potwierdzenia wpłaty za ubezpieczenie na rok ak. 2015/2016
Dla ułatwienia inforrmujemy, że można przesyłać wersje elektroniczne (pdf, jpg, bmp, tiff) na adres mailowa
magdalena.sofijska(malpa)p.lodz.pl


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net