PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
16 listopad 2015
Wykład pt „Architektura tymczasowa dla wielkich imprez sportowych" „Architektura tymczasowa dla wielkich imprez sportowych"”
Wykład dla studentów VII sem. kierunku BUDOWNICTWO odbędzie się 18.11.2015 r. (środa) w godz. 14:00-15:30, Aula B12
Wykład poprowadzi: dr. inż. arch. Marcin Zabłocki
Zakres wykładu obejmuje:
1. Historia obiektów zimowych igrzysk olimpijskich,
2. Współczesne potrzeby stosowania obiektów tymczasowych,
3. Obiekty składane, przenoszone i rozkładane,
4.Systemy konstrukcyjne, odpowiednie do wykorzystania w obiektach tymczasowych ,
5. Proponowane rozwiązania architektoniczne,


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net