PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
27 listopad 2015
Zaproszenie do złożenia oferty wydruk publikacji II seminarium naukowego
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wg poniższego wykazu: Wydanie publikacji z II seminarium naukowego związku z realizacją projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok akademicki 2012/2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego spełniającego kryteria zgodne z załącznikiem:
Pliki do pobrania:


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net