PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
14 październik 2015

14 październik 2015

9 październik 2015

30 wrzesień 2015

30 wrzesień 2015

15 wrzesień 2015

15 wrzesień 2015

11 wrzesień 2015

7 wrzesień 2015

7 wrzesień 2015


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net