PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
3 listopad 2014

22 wrzesień 2014

15 wrzesień 2014

8 lipiec 2014

11 czerwiec 2014

21 maj 2014

19 maj 2014

30 kwiecień 2014

30 kwiecień 2014

30 kwiecień 2014


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net