PŁ
Politechnika Łódzka
Na solidnych fundamentach zbudujemy
Twoją przyszłość!

Aktualności i wydarzenia
7 kwiecień 2014

4 kwiecień 2014

31 marzec 2014

3 marzec 2014

21 luty 2014

10 styczeń 2014

28 listopad 2013

16 wrzesień 2013


19 kwiecień 2013


Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
design by fast4net